Sistemas
zaprojektuj swoje dedykowane rozwiązanie


ZOBACZ PREZENTACJĘ!Przenośnik liniowy składa się z modułów służących kompletowaniu linii przenośnikowych do palet.

Specjalne aluminiowe profile pozwalają na dużą swobodę w kształtowaniu przebiegu linii przenośnikowej, co daje wiele możliwości projektowych naszym Klientom.

Zautomatyzowana linia przenośnikowa firmy LAMMAS przedstawia wiele zalet:

 • proste projektowanie
 • prosty montaż
 • niezawodność
 • prosta konfiguracja
 • wielofunkcyjność
 • innowacyjność

Omówmy szerzej te zalety.

Proste projektowanie:
Wszystkie produkty firmy LAMMAS są projektowane w środowisku 3D.

Prosty montaż:
Nasze linie są montowane bez specjalistycznych narzędzi. Montaż jest równie prosty, jak skręcanie dziecinnej zabawki, składającej się z elementów o różnych wymiarach, pozwalających na swobodne zestawianie i formowanie wielu kształtów.

Montaż polega na zestawianiu aluminiowych profili z płytami oraz skręcaniu ich za pomocą śrub i nakrętek w wyniku czego powstaje linia przenośnikowa. Wszystkie elementy są standaryzowane, dostępne w sposób ciągły w naszych magazynach.

Dzięki produktom LAMMAS każda, planowana przez Ciebie, linia przenośnikowa szybko powstanie w Twoim zakładzie.

Niezawodność:
Projektowane i produkowane linie przenośnikowe przez firmę LAMMAS pracują w wielu fabrykach: jest to najlepszy dowód na ich niezawodność.

Ponadto modułowa konstrukcja linii pozwala na szybką i łatwą wymianę zużytych elementów.

Prosta konfiguracja:
Rozbudowa, jak i przebudowa linii przenośnikowej jest możliwa i łatwa. Dzięki standaryzacji elementów składowych i ich bezproblemowej dostępności, wszelkie zmiany oraz adaptacje mogą być szybko przeprowadzane bez zbędnych komplikacji.

Wielofunkcyjność:

 • Dwa rodzaje stoperów dające ponad dwadzieścia możliwych konfiguracji zatrzymywania palety przez przenośnik liniowy.
 • Trzy systemy nawrotowe palet pozwalają na stworzenie ponad trzydziestu wariantów powrotu palet.
 • Elementy pozwalające na zmianę kierunku przebiegu linii pod kątem 45°, 90° i 180°
 • System podnoszenia i opuszczania palet do transportu elementów pomiędzy przenośnikami biegnącymi pod sobą.

Są to przykłady tyko kilku rozwiązań opracowanych i dostępnych w sposób ciągły w magazynach, mających na celu zwiększenie uniwersalności rozwiązań SISTEMAS.

Innowacyjność:
Pełna gama mocowań jest kluczowym aspektem linii SISTEMAS, najbardziej ekonomicznego systemu przenośnikowego na rynku.

Racjonalny projekt systemu ma na celu osiagnięcie maksimum wszechstronności.

Bez wątpienia linia SISTEMAS jest najlepszą odpowiedzią na dzisiejsze wymagania i najtańszym rozwiązaniem na przyszłe wyzwania rozwojowe.

 

Przykładowa konfiguracja linii przenośnikowej

Linia SISTEMAS jest produkowana w 5 podstawowych wersjach:

 • Wersja o szerokości 250 mm

 • Wersja o szerokości 350 mm

 • Wersja o szerokości 450 mm

 • Wersja o szerokości 600 mm

 • Wersja o szerokości 700 mm

Dzięki modularnej konstrukcji SISTEMAS może być adaptowana do wielu zastosowań. 

 
 

 


 

1 - Linia przenośnikowa
guida acciaio temprato

Aluminiowy profil posiada specjalne wytłoczenia pozwalające na łatwy montaż komponentów linii przenośnikowej. Płaszczyzna ślizgowa, prowadząca łancuch z paletami, jest wykonana ze stali hartowanej. Łancuch wykonano ze stali pozwalającej na redukcję hałasu. Dwa rzędy rolek łancucha służą jednocześnie do napędu jednostek przekaźnikowych i transportu palet.

Aluminiowe osłony zapewniają bezpieczeństwo i nadają stylowego szyku linii.

Separatory są również wykonane z aluminium i pozwalają na dobranie odpowiedniej szerokosci linii przenośnikowej.

 

2 - Moduł napędowy

Łańcuch linii przenośnikowej jest napędzany przez moduł napędowy składający się z silnika elektrycznego i odpowiednio dobranego reduktora. Są to wyjątkowo wszechstronne jednostki pozwalające na transport ładunków o masie do 250 kg na 1 metr linii przenośnikowej z prędkością 4,5 do 18 m/min. Cichy zestaw napędzający może być montowany pod różnymi kątami do ramy nośnej linii. Każdy moduł napędzający jest wyposażony w sprzęgło przeciążeniowe chroniące system przed ewentualnymi problemami wynikającymi z nagłego zatrzymania linii przenośnikowej.

 

 

3 - Moduł napinający łańcuch transportowy linii
Moduł napinający jest zainstalowany po przeciwnej stronie linii przenośnikowej w stosunku do umiejscowienia jednostki napędzającej. Zapewnia odpowiednie i stałe napięcie łańcucha bez konieczności manualnej regulacji. Segmenty są dostarczane z odpowiednio napiętymi łańcuchami w celu uniknięcia nadmiernego naprężenia łańcucha w trakcie montażu.

 

4 - Stacja zatrzymująca

Stacja zatrzymująca selekcjonuje i zatrzymuje w wybranej pozycji paletę.

Jednostka jest wyposażona w hydrauliczny zderzak zapewniający płynne zatrzymanie palety.

Stacja jest montowana na linii w wybranym miejscu, skierowana w stroną nadjeżdżających palet.

 

5 - Jednostka zatrzymująco identyfikująca

Jednostka zatrzymuje i identyfikuje paletę za pomocą elektrycznych czujników a następnie decyduje o dalszym przebiegu transportu palety. Zatrzymanie palety jest zabezpieczane przez hydrauliczne odbojniki.

 

6 - Stacja transferowa

Jednostka transferowa zwalnia paletę z linii transportowej poprzez jej uniesienie za pomocą siłownika pneumatyczego. Umożliwia w ten sposób przeniesienie palety z głównej linii na inną z zachowaniem odpowiedniego kąta ustawienia palety. Przeniesienie następuje po aktywacji mechanicznego urządzenia przenoszącego, napędzanego przez łancuch transpotowy w koordynacji z ruchem wznoszącym palety.

 

7 - Stacja transferowa z napędem

Napędzana jednostka transferowa umożliwia ruch palety w dwu kierunkach. Służy do podawania palet na linię główną przenośnika pod kątem prostym. Do uruchomienia powrotu palet stosuje się sygnały z bocznych czujników indukcyjnych.

Jednostka składa się z pneumatycznie sterowanego podnośnika i z silnika z przekładnią zapewniającego napęd postępowy i zwrotny palety.

 

8 - Krzyżowa stacja transferowa

W tym przypadku jednostka transferowa jest montowana na głównej linii przenośnika i posiada dwustronną funkcję przyjmowania i wydawania palet. Napęd jest zapewniany poprzez łańcuch linii poprzecznej, mającej możliwość przesuwu w dwu kierunkach.

 

9 - Stacja transferowa dla linii równoległych

Jednostka ta używana jest do transferu palet pomiędzy dwoma równoległymi i oddalonymi od siebie liniami przenośnika, biegnącymi na tej samej wysokości. Składa się z dwu jednostek transferowych zamontowanych na każdej z linii i połączonych łącznikiem.

 

10 - Jednostka wznosząca paletę

Jednostka służy do zwalniania palety z linii przenośnika i ustawiania jej w wymaganej pozycji na żądanej wysokości. Składa się z suportu z prowadnicami dla siłowników unoszących paletę. Jest wyposażona w czujnik położenia palety, kontrolujący położenie palety.

 

11 - Stacja obrotowa

Służy do obracania palety o kąt od 90° do 180° w zależności od wymagań. Składa się z jednostki podnoszącej paletę z linii głównej i mechanizmu obrotu. Po operacji paleta jest stawiana na linii głównej a jednostka rotująca powraca do położenia wyjściowego.

 

12 - Podstawa linii

Elementy nośne dla linii przenośnikowej (zarówno pojedynczej, jak i zestawionej w pionie) regulowane są w zakresie 50mm. Położenie palety transportowej może być zawarte pomiędzy 300 a 1000 mm.

 

13 - Winda paletowa

Windy stosowane są do przenoszenia palet na różne wysokości. Składają się z ramy aluminiowej, prowadnic dla platformy transportowej napędzanej samohamującym silnikiem lub siłownikiem pneumatycznym – w zależności od masy transportowanych elementów. Platforma transportowa stanowi oddzielną kompletną linię przenośnikową.

 

14 - Paleta

Palety służą do transportu elementów montażowych na linii przenośnikowej. Elementy przeznaczone do montażu są utrzymywane na linii za pomocą specjalnie projektowanych palet, które są zwykle prostokątne i wyposażone w otwory mocujące. W zależności od zastosowania, mogą być wykonane ze stali lub innych materiałów.